Chuyên mục: Visa lao động Canada

  • Visa lao động Canada

    Visa Canada diện lao động dành cho người lao động muốn sang sống và làm việc tại Canada thông qua Giấy xác nhận thị trường lao động. Điều kiện để xin lao động (Work Permit) tại Canada: Phải có offer việc làm từ chủ doanh nghiệp tại Canada. Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực […]
    Xem thêm
0945 30 11 22
0986300296